/ Община Пловдив
Комисия от Министерство на културата прие работата по реставрацията на къщата на Верен Стамболян
Комисия, назначена със Заповед на Министъра на културата прие реставрацията на фасадата на къщата на Верен Стамболян - културна ценност с категория „национално значение“, част от Архитектурно-исторически резерват „Старинен Пловдив”.

Община Пловдив

В състава на комисията, съгласно чл. 83а от ЗКН, са включени представители на Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ към МК, представител на НИНКН и на Община Пловдив.

Директорът на ОИ „Старинен Пловдив“ доц. Елена Кантарева-Дечева и инж. Константин Константинов - представител на фирмата изпълнител „Рестстрой“ ЕООД представиха пред комисията доклад и пълната документация за процеса на реставрация, съобщиха от Общината.

Пловдив показва още една перла от археологическото си наследство (СНИМКИ)

Припомняме, че от 2021 г. Общински институт „Старинен Пловдив“ има сключен договор с МК по проект за предоставяне на целева финансова подкрепа за извършване на консервационно-реставрационни работи на фасадата на къщата на „Верен Стамболян“ на стойност 101 000 лв.

Община Пловдив

След проведена обществена поръчка, за изпълнител е избрана фирма „Рестстрой“ ЕООД. Дейностите по реставрацията на фасадата бяха извършени от екип с ръководител Елена Кривошиева, по проект на Никола Стоянов.

Те приключиха в края на ноември 2021 г., а къща Стамболян след двадесет години възвърна богато декорираната си фасада, една от най-впечатляващите на територията на Стария град.

Къщата на Верен Стамболян, разположена на югоизточния склон на Джамбаз тепе е построена през втората половина на XIX век. Представлява двуетажна симетрична сграда с внушителни размери, със забележителна външна и вътрешна декорация.

Община Пловдив

От 70-те до края на 90-те години на миналия век, сградата е била предоставена за творческа база на СБХ и става известна като Къщата на художниците в Пловдив. През 2001 г. мазилката на богато декорираната и фасада е подменена с нова, но изписването не е възстановено.

От 2010 г. в къщата е разположена постоянната експозиция с произведения на известния пловдивски художник Димитър Киров.