/ Областна администрация - Пловдив
Силно завишени стойности на свободни цианиди показва анализът на водните проби, взети от незаконната тръба на утаителя към хвостохранилището - Лъки 2 - 12 mg/l при норма на отпадъчни води 0,1 mg/l. Аналогични са и анализираните показатели от тръбите, отвеждащи дренажи води – 13 mg/l.

20 пъти над нормата цианиди в реките Юговска и Чая (СНИМКИ)

Тези стойности още веднъж потвърждават, че незаконно заустените води са с характер на отпадъчни и са източник на замърсяване на водите в реките Юговска и Чепеларска, заяви областният управител на Пловдив Дани Каназирева по данни на Басейнова дирекция.

От направените анализи е установено, че в река Юговска, преди заустването на отпадъчните води от хвостохранилището не се открива наличие на свободни цианиди, а след заустването – тяхната концентрация превишава максимално допустимата концентрация (7 микрограма при норма 5 микрограма). 

Министър Емил Димитров от река Юговска: Замърсяването е голямо

Припомняме, е вчера при устието на река Юговска бе установена същата наднормена стойност на свободни цианиди. В пробите от всички 7 пункта по р. Чепеларска и р. Марица не са установени концентрации на свободни цианиди.

Замърсяването на река Юговска с цианиди намалява

По случая с поредното замърсяване Каназирева е разговаряла и с министъра на енергетиката Теменужка Петкова, тъй като министерството е страна по концесионния договор с „Лъки Инвест“ АД и като концедент следи за изпълненията на задълженията на концесионера. Министър Теменужка Петкова е разпоредила незабавно извършване на проверка.

Припомняме, че вчера следобед бяха арестувани управителят на дружеството „Лъки Инвест“ АД и отговорникът на хвостохранилището.

Арестуваха двама, допуснали замърсяването на река Юговска и Чая