/ Областна администрация - Пловдив
Само в един пункт са измерени наднормени стойности на свободни цианиди от взетите днес водни проби. Единствено при устието на река Юговска са измерени наднормени стойности на свободни цианиди - 7 микрограма при норма 5 микрограма. Това показаха резултатите от взетите днес водни проби от реките Чепелараска и Марица, съобщиха от Областна администрация - Пловдив. 

20 пъти над нормата цианиди в реките Юговска и Чая (СНИМКИ)

Експерти на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район", РИОСВ Смолян и Лабораториите към ИАООС извършиха пробонабиране от следните пунктове: от река Чепеларска при Нареченски бани, преди заустване на река Юговска, при рибарника след заустването на река Юговска, с. Бачково, Асеновград и при моста на спирка Кемера преди заустването в Марица - от река Марица Бента, при село Маноле и при моста за село Мирово.

Министър Емил Димитров от река Юговска: Замърсяването е голямо

Очакват се резултатите от взетите проби от горното течение на р. Юговска и нерегламентираното заустване на отпадъчни води от хвостохранилището на "Лъки Инвест" АД.