Вижда ли се краят на лошите миризми в с. Труд?
Вижда ли се краят на лошите миризми в с. Труд? / Дарик архив

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Пловдив извърши поредна извънредна проверка на инсталацията за биогаз в пловдивското село Труд. На място експертите са установили, че обектът работи със 100% натоварване. На дружеството са издадени предписания в срок до 30 септември да се покрият перколатната вана и резервоарите, както и да се поставят капаци на шахтите. По време на проверката е извършен обход на работната площадка, при която е усетена непостоянна миризма, характерна за влаганите суровини.

На дружеството ще бъде съставен акт за административно нарушение за неводене на отчетност по Закона за управление на отпадъците. След изтичане на срока на дадените предписания, на територията на с. Труд ще бъде разположена мобилна автоматична станция за измерване на качеството на атмосферния въздух.

Директорът на РИОСВ-Пловдив ще определи комисия в състав от три длъжностни лица, които да извършат проверка и да определят разпространението на неприятни миризми извън границите на площадката. Съгласно Инструкцията на Министерството на околната среда и водите в комисията се включват представители на РИОСВ-Пловдив, ОбС на община „Марица“ и на оператора.

РИОСВ ще изиска от община „Марица“ да съобрази транспортната схема на обекта с жалбите на жителите на с. Труд и цистерните и камионите със суровина от и към обекта да не минават през селото, а по обходен маршрут.