/ Георги Димитров
27 проекта за над 300 милиона лева се реализират в Пловдив.

По думите на зам.-кмета по строителството Пламен Райчев, привлечените средства по оперативни програми на Европейския съюз са пет пъти повече, като финансирането е безвъзмездно.Той съобщи, че до месец ще започне работа по обектите в "Гладно поле" по "Региони в растеж".

Успяхме да спасим близо половината от средствата - 40 милиона лева, които в началото на нашия мандат бяха под въпрос, допълни Райчев. Само за година общината успява да проведе 20 обществени поръчки и да започне проекти по пет обособени позиции.

Шест общински училища ще имат нови спортни площадки

Потенциалните инвестиции по реализация на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие за периода 2014-2020 година надхвърлят 1,4 млрд. лева, като в това число са средствата от бюджета на европейските програми, от бюджета на общината и държавата, и на частните инвеститори, отчете координаторът на проектите Мариета Танкова.

Реализацията на проектите допринася и за осигуряването на по-качествена социална инфраструктура, като за целта беше ремонтирана сградата на Кризисния център за жени, жертви на домашно насилие, изграден беше и Център за временно настаняване на лица и семейства.

Усвояването на европейските средства трябва да е балансирано, така че да са насочени във всички райони, за да няма дисбаланс в икономическото развитие, коментира още Пламен Райчев.
 
БТА