Георги Терзийски
Георги Терзийски / АПИ
Категорично не отговарят на истината твърденията на служебния министър на финансите Асен Василев на днешния обществен съвет и в медии, че АПИ е възложила договори за текущи ремонти за 2,8 млрд. лв. при предвидени за целта 370 млн. лв. от януари до април на 2021 г. Затова бих желал да внеса яснота и коректност в информацията.

Това пише бившият председател на Управителния съвет на АПИ Георги Терзийски в профила си във Фейсбук, цитиран от БТА.

Дават договорите на „Автомагистрали" на прокурор

Терзийски посочва, че през посочения период няма сключвани договори за текущи ремонти. "Противно на твърденията на г-н Василев, че възлагането е правено непрозрачно, всички договори за текущ ремонт и поддържане са сключени през предходните години след проведени открити търгове по Закона за обществените поръчки. Те са със срок от 5 години и някои от тях вече изтичат, затова има предприети действия по подготовката и обявяването на нови открити процедури. Целта е да се избегне опасността републиканската пътна мрежа да остане без адекватно поддържане", допълва той.

Към края на май 2021 г. от АПИ са възложени ремонтни дейности за около 1.5 млрд. лв., като поставените годишни задачи до края на годината са в размер на около 417 млн. лв. Голяма част от тези средства вече са разплатени, така че ангажиментът на АПИ за текущ ремонт и поддържане е значително по-малък от 417 млн. лв, добавя Терзийски. Това е далеч по-малко от обявените 2.8 милиарда лева. Дори в показаното на съвета решение на УС на АПИ не е подчертано, че годишната задача и поетия ангажимент за годината е за 500 хил. лева, а не за 91 милиона.


Съгласно разполагаемия бюджет на АПИ за строителство и ремонт на пътища към края на април 2021, който е около половин милиард лева и предприетите процедури по преструктурирането му, поетите задължения по годишни задачи до края на 2021г. са напълно обезпечени.

"Многократно е заявявано от АПИ, в т.ч. и от сегашния УС, че дейностите за ново строителство, превантивни и текущи ремонти и поддържане са мероприятия, изискващи голям финансов ресурс. А заделяните от бюджета средства са крайно недостатъчни, което налага осигуряването им чрез залагане в държавния бюджет на повече средства, актуализирането му или най-често чрез целево финансиране всяка година", пише Георги Терзийски.

От 2016 г. насам осигуряваните от правителството целеви средства към бюджета на АПИ за периода от пет години са в размер на близо 4,5 млрд. лева. Според бившия председател на УС на АПИ това е дало възможност за планиране и разпределяне на дейностите не до края на текущата година, а с по-голям хоризонт. Това е осигурило и насочването на средства от бюджета на АПИ за дейности, които пряко влияят на пътната безопасност - приоритетно увеличение на поставяне и подмяна на ограничителни системи за пътища /мантинели/, обновяване на знаковото стопанство чрез подобряване на вертикалната сигнализация /пътни знаци/, а също така и хоризонталната такава /маркировка/.

акива са фактите и цифрите. Всички граждани виждат, че със средства, предоставени целево за пътища, се финансират дейности за подобряването им. За съжаление над 490 млн.лева, които бяха заделени за изграждане на автомагистрала "Хемус", бяха взети от сметката на МРРБ и ще отидат за други дейности. Макар че най-добрата антикризисна мярка по време на пандемията беше да се продължи с бързи темпове инфраструктурното строителство. Това са фактите. Другото е политическо говорене, което оставям на политиците", пише още Георги Терзийски в социална мрежа.
БТА