/ община Пловдив
За втора поредна година Община Пловдив предоставя финансова подкрепа за изграждане или ремонт на спортни площадки и облагородяване на дворни пространства в общинските училища.

Заделените средства са в размер на 350 000 лв., като финансирането се извършва на два етапа, всеки от тях с бюджет от 175 000 лв.

За първия етап проекти подадоха 18 училища, а съгласно условията шест общински училища ще могат да се възползват от първия етап на програмата като одобреното финансиране е в размер на 174 888,07 лв.

Заради ограничения бюджет са финансирани само училища, които не са участвали досега с проекти.

Документите на всички училища, които не са одобрени за финансиране, се пренасочват директно за участие във втори етап, при предоставяне и актуализиране на исканите документи..

Ето спечелилите проекти в първия етап:

1. ОУ „Яне Сандански“ - три детски площадки

2. ПГВАД „Христо Ботев“ – ремонт на съществуваща спортна площадка и обособяване на фитнес на открито

3. ОУ „Райна Княгиня“ – ремонт и реновиране на баскетболна площадка

4. НУ „Климент Охридски“ – ремонт на съществуващо футболно игрище

5. ОУ „Васил Петлешков“ – ремонт на външна спортна площадка чрез поставяне на нова настилка и маркировка

6. СУ „Св. Константин-Кирил Философ“ – изграждане на  спортни площадки за футбол и баскетбол


През изминалата година Община Пловдив задели 400 000 лв. и бяха финансирани 12 училища, които подобриха състоянието на дворните си пространства.
 
 
община Пловдив