/ Живка Тодорова
Непрекъснатите замервания на качеството на атмосферния въздух в района ще продължат до нормализиране на ситуацията
Превишение на финните прахови частици в района на Шишманци, отчетоха от РИОСВ-Пловдив. 

Жителите на Шишманци и съседните села излязоха на протест, не искат повече пожари в депото

Данните от първото 24-часово измерване на качеството на въздуха от мобилната автоматична станция, поставена в селото заради пожара в депото за неопасни отпадъци, сочат 59 микрограма при алармен праг от 50.

Кметът на Раковски сезира Борисов за пожара в Шишманци, хората излизат на протест

При останалите показатели като серен, въглероден и азотен диоксид превишение няма. Предстои утре да станат ясни и окончателните данни за стойностите на сероводорода.

Мобилна станция измерва качеството на въздуха в Шишманци

Непрекъснатите замервания на качеството на атмосферния въздух в района ще продължат до нормализиране на ситуацията
. При направената днес проверка на депото за отпадъци в Шишманци, експерти от регионалната екоинспекция са съставили предписания за предотвратяване риска от бъдещи пожари.

Има опасност за работещите в района на пожара в Шишманци

Освен преглеждане на нужната документация, специалистите са направили и оглед на друга клетка в депото, която не е засегната от пожара, както и на инсталацията за биоразграждане. 

На фирмата, стопанисваща обекта, са съставени предписания за стриктното спазване на технологиите за уплътняване на материала и запръстяване, както и поддържане на резервни количества земни маси, които да гарантират бърза реакция при пожар.

Няма превишения на нормите за въздуха след пожара в Шишманци

Директорът на РИОСВ Стефан Шилев въвежда и допълнителна втора годишна проверка на инсталацията, която трябва да се извършва преди началото на лятото - през май. Това ще позволи превантивен контрол преди пожароопасния сезон. 

Припомням, че тази сутрин жители на няколко населени места до Пловдив излязоха на протест с маски на лицата пред завода за отпадъци до Пловдив, пожарът в който вече трети ден гори.

Хората от Раковски, Стряма, Шишманци и Белозем настояват за затягане на мерките за сигурност и охрана, за да не се стига до възникване на поредната огнена стихия в депото.

Локализиран е пожарът в района на пловдивското село Шишманци

Вчера, кметът на Раковски Павел Гуджеров вече обяви, че ще търси помощ от премиера Бойко Борисов, като щенастоява за осигуряване на противопожарна и денонощна охрана на депото, ревизия на мерките за безопасност и поставяне на стационарна станция за чистотата на въздуха в региона. 

И днес на мястото продължават да дежурят екипи на пожарната. Служители от полицията в Раковски и сектор „Пътна полиция“ периодично следят за евентуално силно задимяване на магистрала "Тракия", като са в готовност да подпомагат трафика, ако е нужно.