/ БГНЕС
Мобилна автоматична станция за измерване качеството на въздуха постави в Шишманци, Регионалната екоинспекция заради възникналия там вчера пожар на депото за отпадъци. 

Има опасност за работещите в района на пожара в Шишманци

Чрез станцията ще бъде възможно 24-часово непрекъснато онлайн следене на показателите на въздуха в населените места около пожара. Очаква се първите резултати от замерванията да са известни до края на деня.

Няма превишения на нормите за въздуха след пожара в Шишманци

Експерти на РИОСВ-Пловдив от сутринта са на място в засегнатия район. Първоначално са измервали качеството на атмосферния въздух в с. Болярино, а по-късно и в с. Белозем.

Локализиран е пожарът в района на пловдивското село Шишманци

Анализираните на място данни и в двете села не са отчели опасни за жителите на района стойности. Мониторингът досега се осъществяваше с мобилен апарат GASMET, с който се проследиха стойностите на 26 показателя на въздуха, като азотни и серни оксиди, въглероден диоксид, въглероден оксид, метан, амоняк, хлороводород, циановодород и други.

Замерванията са проведени на три серии от по 10 минути с интервал между всяко от измерванията от половин час.