/ DarikNews
Обществено обсъждане на проекта „По крепостните стени на Филипопол” организира община Пловдив днес. С проекта администрацията ще кандидатства за финансиране на стойност близо 10 милиона лева по програмата „Региони в растеж” за културна инфраструктура.

Пловдив ще тегли заем от 120 млн. лв., дадоха мандат на кмета за преговори (СНИМКИ)

Проектът засяга Небет тепе с подходите към него и Източната порта на Филипопол, до която пък ще бъде изграден посетителски център, а общината предлага това да стане за 9 779 150 лева. 

Обсъждат публично новия заем от 13 млн. лв., който Община Пловдив иска да тегли

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Развитие на туристически атракции” по приоритетна ос 6 „Регионален туризъм” има за цел да подкрепи недвижими културни ценности със световно и национална значение, които притежават значителен туристически потенциал.

Ремонтите в Първа градска част-Север приключват съобразно исканите от гражданите промени

Пловдивчани могат да се запознаят с материалите по проекта в бившия Партиен дом на четвъртия етаж в стая 7, а обсъждането днес е от 16.30 ч. в заседателната зала на Общинския съвет на ул. "Авксентий Велешки" 20.