/ Община Смолян
Община Смолян вече има сключен договор за подмяната на печките на твърдо гориво с алтернативни и екологично чисти отоплителни уреди.

Нено Димов: Електромобилността не трябва да се ограничава само до градския транспорт

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и кметът на Смолян Николай Мелемов подписаха договор за подобряване качеството на атмосферния въздух. Размерът на инвестицията е 9,6 млн. лв., осигурени изцяло от ОП „Околна среда 2014-2020 г.“.

Нова система ще информира за качеството на въздуха в реално време

С изпълнението на проекта ще се намали количеството емисии на фини прахови частици (ФПЧ10) и азотни оксиди, които са с източник на битовото отопление с твърдо гориво.

Реализирането на посочените мерки ще допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух за близо 36 000 жители на Община Смолян, както и за изпълнение на целите, произтичащи от националното секторно законодателство.

Министър Димов подписа договор за подобряване качеството на атмосферния въздух в Димитровград

Проектът ще се изпълнява на два етапа
. Първият етап включва анализ на средата и изготвяне на визия за подхода при подмяна на горивните инсталации. На базата резултатите през втория ще бъдат изпълнени същинските инвестиционни мерки за подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни източници на топлинна енергия.

Срокът за изпълнение на дейностите е 53 месеца, уточняват от Министерството на околната среда и водите.