/ БГНЕС
Новата система за информиране за качеството на въздуха в реално време е поредна стъпка, която предприемаме в този най-важен приоритет, който поставихме още при встъпването ми в длъжност. Това каза министърът на околната среда и водите Нено Димов при представянето на нова система за предоставяне на информация на обществеността за качеството на атмосферния въздух (КАВ) в реално време, разработена от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).
 
Той посочи, че през миналата година са направили онлайн връзка в реално време на данните, които се получават от мониторинговата система в страната с Европейската агенция по околна среда. Преминахме всички тестове и тази връзка вече работи съвсем адекватно, посочи Димов.
 
В кои градове въздухът е бил най-мръсен през отоплителния сезон?

С новата система сме се опитали да бъдем максимално близо до начина, по който Европейската агенция по околна среда представя данните, за да има някаква съпоставимост, каза Димов и допълни, че по отношение на фините прахови частици използват тяхната класификация, включително цветово, за да може да бъде визуализирано на екран максимално достъпно.
 
Министърът посочи, че от икономии по ОП "Околна среда" са заделени около 400 млн. лв. и са насочени към проблема с чистотата на въздуха и по-конкретно за електрификация на транспорта. До края на годината ще се отворят нови 80 млн. лв за битовото отопление. Ресурсът, който предоставяме на местната власт, е съществен, допълни министър Димов и посочи, че очакват от общините резултат.
 
Системата служи за визуализиране на данни, събирани и обработвани от Националната автоматизирана система за мониторинг на КАВ. Информационната система използва географски карти за представяне на измервателните пунктове от Националната автоматизирана система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух. Тя предоставя възможност за преглед на измерваните от даден пункт концентрации на съответните замърсители. Данните за измерените концентрации се визуализират с помощта на графики.
 
Процедурни пречки бавят делото за чистотата на въздуха на София

Системата има две части административна и публична, отбеляза Росалина Инджиева от Изпълнителната агенция по околна среда. Информационната система предоставя както възможността за преглед на данни в реално време, така и възможност за изготвяне на справочна информация за измерените средночасови, средноденонощни и средногодишни стойности на съответните замърсители.

Показателите, за които може да бъде изготвена справочна информация чрез системата, са: фини прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2,5), серен диоксид, азотен диоксид, озон и метеопараметри. В системата е достъпна информация от 2015 г. до момента.
 
В кои квартали в София е най-мръсен въздухът?

Визуализирането на информация за качеството на атмосферния въздух се извършва на базата на постъпващите в реално време данни от Националната автоматизирана система за мониторинг на КАВ. Тя ще бъде публично достъпна на интернет страницата за ИАОС.
 
За 2019 г. за първите три месеца на годината най-много замърсявания са измерени в Смолян, Горна Оряховица, жк "Тракия" в Пловдив, Монтана, Николоп, жк "Надежда" в София, каза Валери Серафимов от ИАОС. Без замърсявания за същия период са Сливен, Добрич, Пирдоп, Бургас, Стара Загора, "Копитото" в София.
БТА