/ iStock/Getty Images
Община Пловдив започва информационна кампания, която да увеличи дела на разделното събиране на хартиени отпадъци от малките търговски обекти, съобщиха от пресцентъра на институцията след среща на зам.-кмета по екология Анести Тимчев и ръководителите на ОП "Чистота", рециклиращите фирми "Екопак" и "Булекопак".

Малките търговски обекти генерират сериозен обем от картонени отпадъци всекидневно, които според общинската наредба имат право да изхвърлят в цветните съдове за разделно събиране, но вместо това те пълнят контейнерите за битови отпадъци.

Строят нова ясла в Пловдив

Според експерти от рециклиращите фирми голям процент от хартията, изхвърлена в общите контейнери, става негодна за рециклиране и се налага да бъде депонирана. Затова подобряването на събирането й ще помогне за намаляване на обема от отпадъци, които се депонират на сметищата Цалапица и Шишманци.

На срещата е станало ясно, че Община Пловдив ще изготви писма до управителите, за да получи от всеки един обект подробна информация за реда на събиране и изхвърляне на хартиените отпадъци.

От Общината припомнят, че ако търговски обекти генерират по-големи количества такива отпадъци могат да сключат договор с лицензирана фирма, която да ги извозва, каквито имат големите вериги, хипермаркетите и моловете.
БТА