Готвят опасна за околната среда утилизация на боеприпаси
Готвят опасна за околната среда утилизация на боеприпаси / netinfo
В България няма нито едно търговско дружество, готово да утилизира боеприпаси без опасност за замърсяване на околната среда и в съответствие с директивите и практиката на ЕС. Това заяви изпълнителният директор на ВМЗ, запитан от Дарик дали сопотската оръжейница ще се включи в усвояването на 30-те милиона лева, които се отпускат за унищожаване или обезопасяване до края на годината. Според депутата от Коалиция за България Пламен Славов, който е член на парламентарната комисия по отбрана, средствата ще стигнат за 50-60% от подлежащите на утилизация боеприпаси. Той заяви, че до процедурата ще бъдат допуснати и военните заводи, които разполагат с необходимата база, техника и специалисти, за да обезопасят или унищожат такива големи количества.

Директорът на ВМЗ, които разполагат с най-голямата в страната база, обаче заяви, че отказва да участва в псевдотърг, тъй като в България липсва инсталация за утилизиране на барут и пиротехнически средства, която да улавя вредните газове и твърдите частици. Ние няма да участваме, за да не извършваме престъпления спрямо околната среда, заяви Иван Иванов. Той посочи, че във военните заводи може да се извършва само разкомплектовка на боеприпасите, но не и тяхната утилизация, която е свързана с неутрализация на опасните компоненти.

Той е изложил проблема в съвместно писмо с немската компания “Райън метъл милитъри”, изпратено до президента и премиера.

Информация на Мария Троева и Ана Маркова