Опасна

15.03.2012

Опасна вода в Лом

Водата от 8 изворни чешми в Лом крие сериозни опасности за здравето на хората, установи ...
09.10.2008

Опасна минерална вода ?

След съвместна проверка на Басейнова дирекция-Пловдив и РИОКОЗ-Стара Загора са затворени ...
loading