Опасна вода в Лом
Опасна вода в Лом / Община Лом

Водата от 8 изворни чешми в Лом крие сериозни опасности за здравето на хората, установи проверка на РЗИ Монтана. Директорът на инспекцията д-р Даниела Караилиева вече е издала заповед, с която се забранява употребата на опасната вода.  Резултатите от мониторинг, проведен от здравната инспекция, показват завишаване над допустимите норми на нитрати и наличие на коли форми във водата от два водоизточника в кв."Боруна".

Превишено съдържание на коли форми, както и наличие на е-коли е установено във водата на 4 чешми в квартал "Младеново". Заради регистрирани високи стойности на коли форми забрана за ползване на водата е в сила и за "Менкова" и "Попска чешма" в квартал "Боруна".
Община Лом започва поставянето на предупредителни табели с надпис, указващ, че водата от споменатите естествени водоизточници в Лом е негодна за пиене и за употреба в бита.

В област Враца до момента няма отрити опасни водоизточници. От направените миналата седмица изследвания на 16 проби питейни води по програмата за постоянен мониторинг не са установени отклонения от нормите.