/ Адриан Кулев
Интензивните валежи, са най-вероятните причини за отклоненията в качеството на водата в две села от област Смолян, заради което се е наложило обеззаразяване на каптажите, съобщават от Регионалната здравна инспекция.

Гръмотевична буря с градушка наводни улици в Смолян (СНИМКИ)

Замърсяването на изворите в девинското село Стоманово и смолянското Малка Арда, били засечени при взимане на проби от здравните инспектори. При анализа им станало ясно, че те не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Издадени са предписания на техническите ръководители на съответните експлоатационни райони към „ВиК“ ЕООД-Смолян и са дадени подробни указания за предприемане на хигиенни мероприятия и обеззаразяване на питейната вода, се казва в съобщението на РЗИ.

Рухнала плевня и наводнени къщи след дъждовете в Смолянско

Общо 14 водни проби са взети от здравните инспектори
в първата половина на юли, като от тях са засечени само две, които не отговарят на критериите по микробиологични показатели.

Населени места на воден режим в областта няма.