/ Окръжен съд-Пазарджик
Официална церемония по встъпване в длъжност на младшите съдии Росица Василева и Ели Каменова и полагане на клетва даде началото на кариерата им в Пазарджишкия окръжен съд, съобщиха от ведомството.

Окръжен съд-Пазарджик

Двете млади магистратки са завършили успешно обучение в Националния институт на правосъдието и са назначени на длъжност “младши съдия“ в Окръжния съд в Пазарджик с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 25 юни.

Медиатори ще помагат безплатно за извънсъдебно решаване на спорове

Росица Василева и Ели Каменова стават част от магистратския състав на правната институция и ще разглеждат въззивни граждански и въззивни наказателни дела. Росица Василева е завършила специалност „Право“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ през 2007 г.

Окръжен съд-Пазарджик

Работила е като юрисконсулт и прокурорски помощник в Районна прокуратура-Пловдив. Ели Каменова е завършила специалност „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2013 год. Работила е като юрисконсулт и разследващ полицай.

Окръжен съд-Пазарджик

За съдия-наставник на младшите съдии е определен съдия Венцислав Маратилов.