Медиатори ще помагат безплатно за извънсъдебно решаване на спорове
Медиатори ще помагат безплатно за извънсъдебно решаване на спорове / Тина Соколова
Медиатори ще помагат безплатно за извънсъдебно решаване на спорове
101359
Медиатори ще помагат безплатно за извънсъдебно решаване на спорове
  • Медиатори ще помагат безплатно за извънсъдебно решаване на спорове

Обучени медиатори ще съдействат на гражданите и бизнеса за извънсъдебно решаване на спорове. Новата услуга вече работи в Съдебната палата в Пазарджик, в новия Център за медиация и поне засега ще е безплатна.

Центърът се помещава на третия етаж. На регистратурата точно срещу входа пък ще има координатор, който да насочва гражданите.

Същевременно се разбра, че Адвокатската колегия в града е организирала обучение, след което освен досегашните десетина адвокати-медиатори вече има подготвени още шестнайсет.

Пазарджик е сред броящите се на пръсти градове с вече работещо звено за медиация, с гордост отбеляза председателката на Районния съд Веселка Златева. Водеща роля за разкриването му има адвокат Албена Комитова от Центъра за разрешаване на спорове.

Всеки конфликт, решен извънсъдебно, макар и с цената на големи компромиси, е по-добър вариант от едно дори съвършено съдебно решение, подчерта административната ръководителка на Окръжния съд Елеонора Серафимова. Според нея новата услуга дава възможност да се работи с гражданите по най-деликатния начин, преди да е ескалирало напрежението.

Внедряването на медиацията като способ е започнало от Пловдив, където обаче проектът, макар и успешен, не е продължил дълго, каза Станислав Георгиев, зам.-председател на Апелативния съд в града. По-късно центрове са разкрити в София, Варна, Перник, като за най-успешен е сочен варненският. Там за около 3 години има над 260 спора, решени с медиация, без да стигат до дълги и скъпи съдебни дела.

Адвокат Албена Комитова разясни как работи системата за медиация. Самите съдии ще насочват гражданите към тази алтернатива, но ще се разчита и на адвокатите да търсят най-добрия за клиентите си изход.

В редица европейски страни също има опити за внедряване на медиацията в съдилищата. Моделите са различни, повечето – успешни. Парадоксално е, но макар способът да е приет с възторг в Гърция, там се проваля заради съпротива на съдии, опасяващи се да не останат без работа.