Ремонтът на близо 28 км от пътя Първомай-Асеновград, в участъка от Асеновград до село Дълбок Извор не е спиран от Агенция „Пътна инфраструктура“.

В село Козаново предстои да се положат нови ВиК тръби, от ВиК дружеството, което налага временно ремонтните работи по пътната настилка да не се изпълняват в пълен обем. След завършване на ВиК ремонта ще продължи работата по пътната настилка, съобщиха от Агенцията.

Жителите на асеновградски села заплашват с протести, ако не бъде възобновен започнат ремонт (ВИДЕО)

Текущият ремонт на 28 км участък от Асеновград до село Дълбок Извор, започна на 18 май т. г. Съгласно споразумението към договора за текущ ремонт и поддържане, подписано на 12 май между АПИ и пътноподдържащото дружество „Европейски пътища“ АД, срокът за завършването на дейностите е 30 септември.

До момента строителните работи са изпълнявани на участъци. В отсечката от село Дълбок Извор до село Патриарх Евтимово пътната настилка е ремонтирана и е положен неплътният пласт асфалтобетон - биндер.

Между село Патриарх Евтимово и село Козаново са изпълнени земни работи, почистена е крайпътната растителност, за осигуряване на видимост на шофьорите, ремонтирани са водостоци и предстои ремонт на настилката.

От село Козаново до Асеновград са извършени земни работи и също предстои ремонт на настилката. В участъка между разклона за село Поройна и село Дълбок извор се профилират отводнителни канавки. Ремонтира се мостът между село Патриарх Евтимово и село Козаново. 

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство при пътуването, но предприеманите дейности са наложителни, за да се осигури безопасното преминаване по отсечката.