/ iStock/Getty Images
19 животни са умъртвени при 15 нападения на мечки през август в Смолянско, съобщават от Регионалната инспекция по околната среда и водите. В мечите лапи са попаднали предимно овце, кози и говеда, както и пчелни кошери.

Гъбарите в Смолянско намалели в пъти, страхът от мечки отказва хората


Осем от щетите са регистрирани в района на Държавно горско стопанство - Славейно, в землищата на селата Дебеляново, Гълъбово, Сливка и Глогино, Община Баните и местност „Хайдушки поляни“, землище на село Кутела, Община Смолян.

Нови 9 нападения на мечки в Смолянско

Най-голямата от тях е от 29 август, когато при проверката е установено, че 13 от общо 43 пчелни кошера, собственост на жител на село Гълъбово са напълно унищожени. За останалите 30 броя кошери са били взети превантивни мерки, като същите са били оградени с електрическа ограда.

13 мечи нападения за месец в Смолянско, див звяр отмъкнал овца от двор на къща

Освен в община Баните, през месеца са регистрирани щети в землищата на селата Белица, община Лъки,  Буйново, общ. Борино, Триград, община Девин, село Дишлийци, Община Мадан и село Полковник Серафимово, Община Смолян.

Започнаха мечите нападения на пчелини в Родопите

При всички огледи е констатирано, че щетите са нанесени от кафява мечка. Изготвени са предложения за обезщетение на собствениците.