uzunov
uzunov / dariknews.bg
Министърът на вътрешните работи Пламен Узунов изказа признателност за положените усилия и създаването на добра организация за провеждането на парламентарните избори 2017 от служителите на РДПБЗН - Плевен.
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
                                                                                  ДО
                                                                                  ДИРЕКТОРА НА
                                                                                  РДПБЗН - ПЛЕВЕН
                                                                                  КОМИСАР СТАНИСЛАВ АТАНАСОВ
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Приемете моята признателност за положените усилия и създаването на необходимата организация за провеждането на парламентарните избори 2017.
Искам да благодаря лично на всеки един служител на дирекцията за отговорността и професионализма, показани преди, по време и след изборния ден.
Не само моята оценка е висока.
Гражданите на България също оцениха по достойнство Вашата работа.
С пожелания за здраве и успехи!
 
29.03.2017 г.                                       ПЛАМЕН УЗУНОВ
                                                           Министър на вътрешните работи