/ iStock/Getty Images
54 заявления на хора с репродуктивни проблеми са одобрени в Плевен от началото на годината, сочат данните на Комисията за подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми към Общинския съвет в Плевен.

Средствата се планират ежегодно с общинския бюджет. Финансирането е по правила, приети от Общинския съвет. За календарната 2021 г. на заявител се предоставят до 500 лв., като парите са за извършване на необходимите изследвания, предшестващи инвитро процедурите.

Приемат документи за подпомагане за асистирана репродукция в Стара Загора

Право на тази помощ имат семейни двойки, живеещи на семейни начала и самотни жени с постоянен и настоящ адрес на територията на община Плевен за период не по-малко от една година преди датата на кандидатстване.

За настоящия мандат комисията е в състав от седем общински съветници - членове на постоянната комисия по здравеопазване и социална
политика, трима представители на общинската администрация и акушер-гинеколог. Председател на комисията е доц. д-р Евгения Бързашка.

Процедурата за кандидатстване и необходимите документи са достъпни на сайта на община Плевен.
БТА