/ archive
На 30 април - вторник, от 18.30 часа ще се проведе протестен митинг по повод на изпратеното на 22 април писмо от АПИ до Община Червен бряг с искане за спешно демонтиране на временния железен мост на р. Искър при с. Чомаковци.

Временен мост ще бъде изграден над река Искър при село Чомаковци

Мястото за провеждане на протеста ще е на паркинга пред временния железен мост откъм страната на с. Чомаковци. Това е пореден опит на държавни институции  за демонтиране на временния железен мост,  преди да е завършена рехабилитацията на пътя Червен бряг - Чомаковци и строителството на новия мост над р. Искър.

По-долу прилагаме писмото от АПИ и още по темата:
 

С ПИСМО ДО ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ АПИ ИСКА СПЕШНО ДЕМОНТИРАНЕ НА ВРЕМЕННИЯ ЖЕЛЕЗЕН МОСТ НА Р. ИСКЪР ПРИ С. ЧОМАКОВЦИ!
 
С писмо до и.д. кмет на Червен бряг Виргиния Василева от 22 април председателят на Управителния съвет на АПИ Георги Терзийски изисква от Общината във възможно най-кратък срок временния железен мост на р. Искър да бъде демонтиран поради отпаднала необходимост от него и да бъде транспортиран до базата на АПИ в Панагюрище.

Междуведомствената комисия за бедствия и аварии отпусна и допълнителна сума за Червен бряг

Като основание за това искане се посочва, че моста при с. Горник вече е пуснат в експлоатация и по него могат да преминават междуселищни и ученически автобуси. На това може да отговорим, че ползването на Горнишкият мост е силно затруднено, тъй като подстъпите към него са разкопани още от декември 2018г от същата фирма, която извършва рехабилитацията на пътя Червен бряг - Чомаковци, като част от тази рехабилитация! Освен това, по Горнишкия мост могат да преминават автобуси с тегло до 5 т, но не и по-тежки.

Затварянето на временият мост при Чомаковци, отново ще доведе до проблеми със снабдяването на населените места от левия бряг на р. Искъра и до проблеми на местния бизнес. Като основание за демонтиране на моста се посочва също така, че неговата експлоатация пречи на ремонта на пътя Червен бряг-Чомаковци и до пускането му в експлоатация през юли 2019 г би следвало да се ползва официалния обходен маршрут определен от АПИ - Червен бряг, Луковит, Долни Дъбник, Кнежа, Оряхово!, от което следва, че за Чомаковци от Червен бряг следва да се минава през Кнежа!!!

Пламен Тачев: Имам уверението, че държавата ще отпусне средства за решаване на проблемите в Община Червен бряг

Едва ли има нормален човек, който ще ползва този маршрут, ясно е, че при демонтиране на временния мост, целия трафик отново ще се насочи през Горнишкия мост с всички последици от това, включително зачестили ПТП по пътя Чомаковци, Лепица, Сухаче, Горник, на което вече бяхме свидетели.

Тук трябва да обърнем внимание на господата от АПИ, че участъкът от пътя Чомаковци, Лепица, Сухаче, който е републикански и е тяхна отговорност е в безобразно състояние!

В писмото на АПИ се посочва също така, че продължаващата експлоатация на пътя Червен бряг-Чомаковци представлява реална опастност за живота и здравето на ползващите го, а за повишаване на водите на Искър временният мост не е оразмерен.

На това отговаряме, че продължаващата експлоатация на пътя Червен бряг – Чомаковци представлява опастност за живота и здравето на ползващите го, както и останалите пътища в България, не на последно място, защото в този случай Областното пътно управление-Плевен не си направи труда да създаде възможност за нормална експлоатация на пътя, докато тече ремонта му в отделни участъци, а си изми ръцете  формално затваряйки го за 14 месеца, без да се интересува от последиците за хората живеещи в района!

От сайта на НИМХ се вижда, че за сега не се очаква съществено повишение на нивото на р. Искър, което разбира се не значи, че в близките седмици или месеци не може да се случи!

Близо един милион лева ще струва ремонтът на моста при Червен бряг

Господата от АПИ искат спешно демонтиране на моста забравяйки, че все още не са дали исканото пълномощно на Община Червен бряг за изваждане на транзитни номера на крана!

Без регистрационни номера използването на крана е незаконно и той може да стои до моста само като паметник на чиновническото безхаберие! Вероятно, господата от АПИ очакват, че когато дойде време за демонтиране на моста, това отново ще се случи с багер! В този смисъл, рискът за проблеми по аварийната поддръжка на моста е тяхна отговорност!
 
В крайна сметка, писмото с искане от АПИ за демонтиране на временния железен мост при с. Чомаковци е факт! По всичко изглежда , че рехабилитацията на пътя Червен бряг – Чомаковци и строителството на новият мост на р. Искър при с. Чомаковци няма да завърши до крайния срок - 04 юли ЗАТВАРЯНЕТО НА ТОЗИ ПЪТ ЗА 14 МЕСЕЦА,

ТЕМПОВЕТЕ С КОИТО СЕ РАБОТИ ПО НЕГО, ОТНОШЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ ( ИЗКЛЮЧВАМЕ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, КОИТО ЕДИНСТВЕНО СЪДЕЙСТВАХА ) КЪМ ПРОБЛЕМИТЕ НА ХОРАТА В РАЙОНА Е ИЗРАЗ НА ЧИНОВНИЧЕСКО БЕЗХАБЕРИЕ, ГРАНИЧЕЩО С ГАВРА КЪМ ХОРАТА! На 30 април ( вторник ) 2019 г от 18.30 часа ще се проведе протестен митинг по повод на изпратеното на 22 април  писмо от АПИ до Община-Червен бряг с искане за спешно демонтиране на временния железен мост на р. Искър при с. Чомаковци. Място за провеждане на протеста – на паркинга пред временния железен мост откъм страната на с.  Чомаковци.