/ Община Плевен
С дейности по организация и безопасност на движението и ремонт на ревизионни шахти и оттоци продължават текущите ремонти в Плевен.

Продължават ремонтите на тротоари в Плевен и изкърпването на улици

За седмицата от 24 до 28 юни фирмата изпълнител „Инжстрой” ЕООД ще изкърпва дупки в настилката на улиците „Синчец”, „Люляк”, „Анастасия Димитрова”, подготовка за такава дейност ще се извърши и на улиците „Незабравка” и „Мрамор”.

Продължава ремонтът на участъка от ул. „Ив. Вазов”, рехабилитират се и тротоари в различни райони

В доставка и полагане на бордюри се изразява подготовката тази седмица за ремонт на тротоара до тролейбусното депо в жк „Дружба”, ще бъде направена и задигната асфалтобетонова ивица за предпазване от повърхностни води до бл. 335 в жк „Дружба”.

Ремонтът на тротоари и изкърпването на улици са приоритетни в графика на „Инжстрой” тази седмица

В планираните дейности е записано също изкърпване на части от настилката по трасето на тролея в жк „Кайлъка”, както и на ул. „Ильо Войвода”.