/ Община Плевен
Започна приемът на предложения за събития, които да бъдат включени в Спортния календар на Плевен за 2022 г. и съфинансирани от Общината.

Право на финансово подпомагане имат спортни организации по чл. 11 от Закона за физическото възпитание и спорта. Те трябва да са регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, съобщиха от Общината.

Заявления и необходимите документи, включително и финансови разчети, се подават в Центъра за обслужване на граждани. През календарната година спортен клуб, спортна федерация или национална спортна организация може да получи съфинансиране за едно мероприятие, което се провежда на територията на Общината.

Люси Дяковска е солист в празничния концерт „Аве Мария“ в Плевен

Максималната сума за подпомагане при oрганизиране и провеждане на световни, европейски и балкански първенства в Плевен е до 10 000 лева. Международни състезания се съфинансират със средства до 5 000 лева, а национални, регионални, зонални и градски спортни инициативи, включително и за популяризиране на масовия спорт, могат да получат помощ до 2000 лева.

Община Плевен също предлага прояви, които организира самостоятелно. Предложенията се разглеждат от седемчленна комисия. Проектът за Спортен календар се внася за окончателно одобрение в Общинския съвет при разглеждане на бюджета.

Крайният срок за подаване на предложенията е 30 ноември. През тази година в Спортния календар на Плевен бяха планирани 22 спортни събития. Заради сложната епидемична обстановка част от тях бяха отменени.
БТА