/ iStock/Getty Images
В Плевен е изпълнен проект за по-добро съхранение на движимите културни ценности, собственост на Регионалния военноисторически музей.

Предприети са мерки за съвременна консервация на сбирката за научните архиви чрез използване на безкиселинни материали.

Фондацията на Люси Дяковска създава музей за значими личности на Плевен

Приложена е буферна защитна хартия, неутрализираща киселинното действие на остатъчните радикали и така е осигурена по-добра защита на документите в музея, които са част от богатото културно наследство в Плевен.

Специален уред отчита климатологичните параметри с цел осигуряване на постоянно наблюдение на стойностите на температурата и влажността във фондохранилището, а това дава възможност за по-прецизно контролиране на измененията на параметрите, посочват от културния институт.

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
БТА