/ nova.bg
Фондацията на певицата Люси Дяковска "Аз съм Кайлъка" ще създаде музей за значими личности на Плевен. За целта Общинският съвет предостави безвъзмездно на организацията имот в парка за 10 години, съобщиха от Общината.

Едноетажната сграда е ползвана от ген. Иван Винаров, в последните години от живота му - личност, която има специален принос за създаване на парка "Кайлъка". До 1991 г. този имот е бил музеен кът, впоследствие - закрит. Към момента сградата е в лошо състояние.

Финансират проекти на публичната общинска инфраструктура на Община Плевен

В писмо до председателя на Общинския съвет и до кмета на общината, Люси Дяковска, в качеството й на председател на Управителния съвет на "Аз съм Кайлъка", е посочила идеята и желанието къщата да им бъде предоставена безвъзмездно за 10 години.

Общинските съветници са подкрепили това намерение и са допълнили, че в рамките на първите три години обектът трябва да бъде годен за експлоатация, а средствата за ремонт, консумативи и поддръжка да бъдат изцяло за сметка на наемателите.

Фондацията "Аз съм Кайлъка" е вписана в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. Една от целите й е възстановяване на парковата част, на знакови за парка и града забележителности, каквато е къщата.

Идеята е в имота, който се намира в живописно място в парка, да бъде създадена експозиция, посветена на хората, повлияли положително на развитието на Плевен. Работното име на колекцията е "Аз съм Плевен".

Идеята вече е получила подкрепата на Регионалния исторически музей, Министерството на културата и на Държавния архив.