Нови цени на ВиК  услугите влизат в сила от 1 април
Нови цени на ВиК услугите влизат в сила от 1 април / archiv.DarikNews

С Решение на ДКЕВР от 28.03.2012година, са утвърдени нови цени на ВиК-услугите, предоставяни от оператора "Водоснабдяване и Канализация" ЕООД- Плевен - съобщават от дружеството.

Доставката на кубик питейна вода от 1,34лева става 1,41лева, без ДДС. За отвеждане на отпадни води или така наречения "канал", цената остава непроменена - 10 стотинки, както до сега. Пречистването на отпадъчните води за населението се променя на 17 стотинки за кубик, вместо досегашните 14 стотинки.

Намалява, обаче цената за пречистване на канални води за част от промишлените и стопанските потребители. Според степента на замърсеност на отпадните води, ще плащат за пречистване съответно по 60ст., вместо досгашните 66 стотинки, за І степен на замърсеност, т.е. 6 ст. надолу. С 4 стотинки - От 76 на 72 ст. за кубик пада цената за ІІ стапен на замърсяване. Така въпреки, че със седем стотинки се увеличава доставната цена на водата, за тях на практика, цената се промененя с 0 %.
Цената от 1лев и 15 стотинки се вдига на 1лев и 22 за промишлени и други потребители, които са с ІІІ-та, най-висока стерпен на замърсеност на отпадните води.

Крайната цена за битови потребители в град Плевен е 1,68 лева, без ДДС.

От водния оператор добавят, че увеличаването на цената за доставка на вода отразява промяната на цената на ел. енергията от 01.07. 2011година и индексиране постоянните разходи с коефициент 3,7 %, при коефициент на инфлация за 2011г.- 4,2%.

Цените влизат в сила от 1 април 2012 година.