/ dariknews.archive
Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира нов случай на птичи грип в с. Лисец, Община Ловеч, съобщават от там. Огнището е в регистриран животновъден обект в селото.

Епизоотичната комисия в Несебър заседава по искане на областния управител  

Пробите са потвърдени вчера от Националната референтна лаборатория към Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт.
Засегнатите птици в обекта са патици мюлари.

Със Заповед на изпълнителния директор на БАБХ от днес са определени мерките за ликвидиране на огнището с високопатогенна инфлуенца по птиците и срещу разпространението на инфекция сред птиците в района.

Предприето е хуманно умъртвяване и унищожаване на всички птици, отглеждани в обекта, което ще бъде последвано от почистване и дезинфекция. Определени са 3-километрова предпазна зона и 10- километрова зона за наблюдение около огнището.

26 огнища на птичи грип в 5 области, Пловдив - сред тях

Забранено е движението на птици и продукти от тях в и от предпазната и наблюдаваната зона. В двете зони се забранява търговията и предвижването на домашни, диви и други птици и яйца за разплод, както и разселване на птици за подновяване на дивечовия запас.

Извършва се епизоотично проучване за причините, довели до заболяването. Предстои свикване на комисия, която със съдействие на кметовете на населените места ще провежда обхождане на обектите за целите на извършване на клинични прегледи, взимане на проби при съмнение за заболяване и получаване на сигнали от собственици за заболеваемост сред птиците.