/ Прокуратура
Клетка номер 1 на Регионалното депо за неопасни отпадъци /РДНО/ в Перник е достигнала критични нива на запълване на капацитета си, алармира кметът на общината Станислав Владимиров.

Това е предпоставка за невъзможност за депониране на отпадъци в нея и би довело до бедствено положение на територията на областта, е констатирала комисия, определена от щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия.

Перник не иска столичния боклук

Клетката е въведена в експлоатация в началото на 2016г. и е с капацитет 219 000 тона. За да се предотврати аварийна ситуация със сметосъбирането в шестте общини в Пернишки регион, изграждането на клетка номер 2 на РДНО следва да се извърши в най-кратки срокове, препоръчва РИОСВ - София.

Община Перник е стартирала процедура за избор на изпълнител за строителство на новата клетка още през февруари. Решението обаче се обжалва пред ВАС. Все още няма становище на висшите магистрати, което спира изграждането на клетка номер 2.

По решение на Общинския съвет кметът Станислав Владимиров ще проведе процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ от ПУДООС. Очаква се ПУДООС да осигури средства в размер на разликата от прогнозната стойност на проекта 3 600 000 лв. и натрупаните отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците от общините Перник, Радомир, Брезник, Земен, Трън и Ковачевци.
БТА