/ ThinkStock/Getty Images
Община Берковица получи финансиране по проект "Достъпна и качествена образователни среда за всяко дете" по Национална програма "Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация и превенция за недопускане на вторична сегрегация", съобщиха от Общината.

Проектът е на стойност 60 997 лева. Той предвижда закупуване на таблети и образователни комплекти за ученици в училища и деца в детските градини от ромския квартал "Раковица", а също транспорт на децата от квартала до приемните детски градини "Пролетна дъга", "Звънче" и "Малина" в центъра на Берковица, както и транспорт на учениците от квартала до Трето основно училище "Иван Вазов" в Берковица.

Денков: За нас е важен всеки ден в училище

С цел приобщаване на децата и по-лесната им адаптация в детските градини и училищата на работа са назначени четирима медиатори, които ще работят за изграждане и укрепване на връзката между деца, учители и родители.

Медиаторите ще оказват психологическа и социална подкрепа и ще изграждат позитивна нагласа у децата и родителите към образованието като ценност. Децата и учениците ще се забавляват по принципа "учене с игра" и ще научават характерните за техния етнос традиции в часовете "традиции и съвременност".

Целта на проекта е формиране на позитивно мислене у младите хора към всяка етническа група и възпитание в толерантност и добронамерено отношение у всяко дете и младеж, обявиха от община Берковица.
БТА