/ iStock/Getty Images
При преминаване към онлайн обучение всички ученици и учители ще имат достъп до интернет от домовете си, съобщиха от Министерството на образованието и науката. Така се ще гарантира масовото включване в занятията от дистанция, ако това се наложи заради влошена епидемична обстановка.

По данни на МОН към средата на юли т.г. без интернет връзка са над 34 000 деца.

Денков: Повечето деца не могат да си позволят електронно обучение

Когато семействата не могат да си позволят таксите за интернет по социални причини, те ще бъдат поемани от училищата. Парите ще са за сметка на икономиите от режийни разходи, налични в училищните бюджети заради прекъсването на присъственото обучение през последните две години.

МОН и националните мобилни оператори договориха преференциални цени на услугата – от 20 до 50% по-ниски от пазарните. Офертите включват всички възможни методи за достъп в зависимост от конкретните местни условия. Осигуряват се персонални карти с мобилни данни за таблети или смартфони и допълнителни пакети с мобилен интернет

От 16 септември започват да търсят по домовете незаписалите се ученици

Включени са и оферти на изключително преференциална цена за карти с мобилни данни, предназначени специално за електронно обучение – с висока скорост и достатъчен обем, ограничени за достъп само до необходимото образователно съдържание.

Училищата ще разполагат с всички технически оферти и могат да сключват договори според конкретните потребности на учениците и семействата. 

При онлайн занятия учителите ще продължат да получават допълнително възнаграждение от 30 лева за компенсиране на разходите за консумативи, включително за интернет.