/ iStock/Getty Images
Започна доставянето на преносими устройства в държавните и общински училища в страната, като част от мерките за подкрепа на преодоляването и възстановяването от последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19. Това съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката.

Над 8000 лаптопа за нуждите на учениците са доставени в училища с по-висока концентрация на деца и ученици от уязвими групи в Сливен, Ямбол, Пловдив, Пазарджик, Самоков, Асеновград, Петрич, Якоруда, Сотиря, Стражица и други, съобщиха от МОН.

Удължават учебната година за някои класове, всички ще завършат присъствено

Доставките са част от проекта "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи", който е насочен към осигуряване на непрекъсваемост на образователния процес и към противодействие на риска от отпадане в ситуацията на обучение от разстояние. За целта ще бъдат закупени над 63 500 лаптопи и таблети за ученици и 20 000 преносими компютри за преподаватели.

Отпускат 248 670 лв. за стипендии на даровити деца

Проектът се финансира от Оперативната програма "Наука и образование за интелигентен растеж" /2014-2020/, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката /REACT-EU/.

В рамките на проекта, освен предоставяне на технически устройства, са предвидени и обучения за ученици, родители, образователни медиатори и педагогически специалисти за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.
БТА