/ община Бургас
Бургаски седмокласници разработиха сайт „Аз и математиката – готови за НВО“.

Целта на Вичо Вичев и Калоян Георгиев от ОУ "Александър Георгиев-Коджакафалията", е да помогнат на четвъртокласниците при подготовката им за националното външно оценяване.

Страниците на сайта съдържат информация, обобщена в шест теми, които представят в синтезиран вид най-важното от учебното съдържание, изучавано в четвърти клас.

Правилата са показани по интересен и интригуващ за учениците начин, а за да направи упражненията приятни, проектът разчита на игри, с помощта на които децата да затвърждават наученото.

Сайтът предлага връзка с фейсбук страница, където ежедневно на учениците се предоставя по една задача, чийто отговор виждат на следващия ден.

Можете да разгледате проекта на Калоян и Вичо тук: https://ouagk.com/meandmath/
 
 
община Бургас