/ iStock/Getty Images
С издаването на Разрешението за ползване завърши основният ремонт на 7,2 км от пътя Берковица-Монтана, в участъка между село Благово и областния център Монтана - от км 94+000 до км 101+199.48, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Проектът се финансира от Европейския съюз по Програмата Интеррег V-A Румъния--България 2014-2020, чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет и е част от проект „Монтана - Долж: По-добър достъп - по-близки общности“.

АПИ: За над 250 000 лв. са глобите за тежки и извънгабаритни превозни средства

Второкласният път е основна комуникация на Северозападна и Югозападна България през билото на Стара планина. Той е най-пряката връзка за жителите от областите Монтана и Видин със София, както и с Дунав мост II и пристанище Лом.

Ремонтът стартира през септември 2020 г. Обновеният участък започва около 2 км след с. Благово, продължава в посока Монтана, преминава по ул. „Диана“ в индустриалната зона на град Монтана и завършва преди пътния възел с обходния път на Монтана и бул.“3-ти март“.

Трасето свързва населените места в община Берковица с областния град Монтана. По него преминава натовареният трафик от София, през прохода „Петрохан“ за Монтана и Лом.

В началото на 2022 г. с издаване на разрешението за ползване приключи рехабилитацията на още един участък от път II-81 между селата Боровци и Благово, с дължина 7,71 км.

С изпълнението на двата проекта е подобрено състоянието на близо 15 км от второкласния път между областния град Монтана и общинския център Берковица, повишена е пътната безопасност и е осигурена оптимална скорост на движение.

Отсечката е с нова асфалтобетонова настилка, обновена отводнителна система, изградени са нови окопи и дренажи. Укрепено е свлачището в участъка при язовир „Чернила“.

Ремонтирани са мостът при 98-ми км над река Огоста, който е с четири отвора и дължина 85 м, и пътния надлез над жп. линията Бойчиновци-Монтана-Берковица. Съоръженията са с подменена хидроизолация, асфалтобетонова настилка, тротоари и предпазни огради.

Участъкът е с нови ограничителни системи, пътни знаци и хоризонтална маркировка. За повишаване безопасността на движението на банкетите са монтирани соларни знаци за измерване на скоростта на движение на превозните средства.

Основният ремонт е изпълнен от консорциум „ХИДРО - ВОД СТРОЙ“ ДЗЗД, в който участват: „ХИДРОСТРОЙ“ АД и „ВДХ“ АД. Стойността на договора е 6 654 083 лв. с ДДС. Строителният надзор е осъществен от „Пътинвест-инженеринг“ АД и е на стойност 133 499 лв. с ДДС. Авторският надзор е на „Рутекс“ ООД. Техният договор е за 3 781 лв.

Общата стойност на проекта е 7 310 357.79 лв. От тях 6 213 804.12 лв. са от Европейския фонд за регионално развитие, а 950 273.42 лв. е националното съфинансиране. 146 280.25 лв. е приносът на АПИ.

Целта на проекта е развитие на пътната инфраструктура в трансграничния район чрез подобряване на достъпа до трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) в региона.