/ / iStock/Getty Images
Община Берковица закупи и раздаде на деца от първи до седми клас в Трето основно училище в града 20 таблета за обучение в електронна среда, съобщиха от местната администрация.

Електронните устройства са закупени по проект "Достъпна и качествена образователна среда за всяко дете", финансиран по Национална програма "Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация и превенция за недопускане на вторична сегрегация" - 2021/2022 година. Таблетите са разпределени според критерии, утвърдени със заповед на кмета на Берковица без оглед на етническата принадлежност на децата.

Таблети и образователни комплекти за деца ще закупи община Берковица

Проектът "Достъпна и качествена образователна среда за всяко дете" се изпълнява от община Берковица до юни 2022 година и е на стойност 67 997 лева. Дейностите по него включват осигуряване на таблети за обучение в електронна среда за деца в училища, осигуряване на образователни комплекти за деца в детски градини, транспорт на деца и ученици от ромския квартал "Раковица" до приемните детски градини и училища в Берковица и назначаване на работа на четирима медиатори, които да изграждат положителна нагласа на деца и родители към образованието и да укрепват връзката между родители, деца и учители.

Проектът цели да подпомогне децата в тяхната адаптация в училищната среда и да им осигури равен достъп до качествено образование.

Той е продължение на миналогодишните проекти на община Берковица "Традиции и толерантност" и "Играй и учи", в които децата се обучаваха чрез игра, възпитаваха се в толерантност и съхраняваха традициите и обичаите.
БТА