/ УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"
Община Ловеч започва активна кампания за ваксиниране срещу COVID - 19 като целта е да се насърчи имунизационния процес и хората да направят информиран избор за ползите от ваксинирането.

Кампанията е сред основните мерки за ограничаване разпространението на коронавируса, съобщават от общинската администрация.

Тя ще се реализира съвместно с доброволците от БЧК - Ловеч, и Център за работа с доброволци към Регионална библиотека "Проф. Беню Цонев".

В Ловеч предприемат мерки за ускоряване на имунизационния процес

На обособени места в града доброволците ще призовават хората да се ваксинират, ще раздават флаери, ще бъде създаден кратък видеоклип, който да покаже ползата от ваксините.

Общината е изпратила и писма до кметовете и кметските наместници, които да организират в най-кратки срокове срещи с общопрактикуващите лекари и да изготвят списъци на желаещите да се имунизират.

Организаторите на клубовете на инвалида и на пенсионерските клубове в рамките на кампанията също ще изготвят такива списъци. Община Ловеч, съвместно с Медицински център - Ловеч, е подсигурила мобилен екип, който ще извършва имунизиране на място.

Здравният медиатор на общината ще продължи да работи активно сред своите общности, разяснявайки ползите от имунизацията, както и ще съдейства на Регионалната здравна инспекция, Общината и общопрактикуващите лекари в усилията за овладяване на епидемията.
 
БТА