/ iStock/Getty Images
20% са ваксинирани в Ловешко
Мерки за ускоряване на имунизационния процес и обхващане на населението с ваксини срещу COVID-19, набеляза Областният кризисен щаб по здравеопазване.

Обсъдени били възможностите за повишаване обхвата на имунизираните лица и участието и взаимодействието на институциите в този процес.

Кметовете и кметските наместници на населените места е необходимо да представят списък на трудноподвижни/инвалидизирани лица, заявили желание за ваксинация. Предстои да бъдат организирани срещи с представители на клубовете на инвалида и на пенсионера и на читалищата, за да се проучи желанието на възрастните за имунизация и се организират мобилни екипи за обхващането им.

Здравните медиатори ще провеждат срещи с населението в райони с концентрирани малцинствени групи и да проведат информационна кампания.

На Регионалното управление на образованието в Ловеч е възложено да проучи желанието за ваксиниране на персонала на учебните заведения и детските заведения, както и на ученици на 16-18 години.

Всички общински и държавни структури в областта трябва да предоставят списъци на желаещи да се ваксинират лица, работещи в тях, и на техните семейства, както и на персонала и потребителите на социалните институции и услуги резидентен тип.

Набелязано е още, чрез обединенията на работодателите, да изиска списъци на желаещи за имунизиране лица от предприятия и фирми, които да бъдат обхванати чрез мобилни екипи или в съответните временни имунизационни пунктове по населени места.

До края на май са поставени 19 347 дози ваксина, с първа доза са 11 922-ма и с втора - 7425.

За първите два дни от юни има близо още хиляда имунизирани. Общият процент на обхванатото население в Ловешка област е 20.
 
БТА