/ община Ловеч
Община Ловеч отменя провеждането на Есенния панаир. Причината е заповедта на министъра на здравеопазването, с която са въведени нови по-строги противоепидемични мерки. 

Отменят Фестивал в Стара Загора заради пандемията

Всички участници, които са заявили участие и са платили, могат да подадат искане за възстановяване на преведени такси за участие и/или да си запазят местата за Цветница 2022.

Допълнително ще се публикува формуляр на искане за възстановяване на преведените такси и заявление за участие на Цветница 2022 със запазване на резервираното и платено място.

 
БТА