/ netinfo
С 16 млади кончета са се увеличили свободно живеещите диви коне „коник” в Източните Родопи през тази пролет. Така общият брой им става над 70, съобщиха от Българо-холандския проект Статут ДИВ.

Първите 12 диви коне коник /наследници на тарпаните – б.а./ в България бяха докарани в района на изоставеното крумовградско село Сбор през септември 2011 г. от Холандия. През есента на 2013 г. в Източните Родопи беше докарано второ стадо от 29 коня, които бяха разселени в района на Бойник (Студен кладенец).

На Земята вече няма диви коне

Двете стада успешно са се приспособили към природата на Източните Родопи, справят се със студените зими и горещите лета, сами намират храната си и успешно оцеляват от вълчи нападения, коментират от екипа на Статут ДИВ.

От там очакват развитие по идеята си конете коник в България да получат статут, който да позволи да не бъдат третирани като домашни животни.

Източните Родопи - новият дом на тарпаните

Когато това стане, България ще бъде първата страна в Европейския съюз и в Европа, където доскорошни одомашнени животни ще бъдат обявени за свободно живеещи в дивата природа. Много страни вече имат интерес да последват стъпките, направени от България”, коментират експертите.