Приключи проект за планиране на Кърджали

Приключи проект за планиране на Кърджали
Приключи проект за планиране на Кърджали
Заключителна конференция по проект “Планиране на местно икономическо развитие на област Кърджали ще се проведе днес в х-л Арпезос. В нея ще вземат участие представители на Областна администрация, кметове и експерти от общините, браншови организации и медии. По време на форума приветствие ще поднесе инж. Хасан Азис, а управителя на “Прайм Консултинг” ООД Владислав Георгиев ще отчете изпълнените дейности и постигнатите резултати по проекта.