Представят Дневен център Надежда чрез проект
Представят Дневен център Надежда чрез проект / netinfo
Kръгла маса на тема “Стъпка по стъпка – нови подходи при предоставянето на социални услуги” ще се проведе днес в Клуба на инвалида в Кърджали. Tя се провежда във връзка с реализирането на проект “Стъпка по стъпка – към увереност и пълноценен живот”, финансиран по програма ФАР “Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи”.

По време на кръглата маса ще бъде представена дейността на Дневен център за деца с физически и психически увреждания “Надежда”, изграден в рамките на горепосочения проект. На нея ще бъдат обсъдени възможностите за развитие на нови социални услуги в община Кърджали.