/ Маргарита Петрова
От 2019 г. част от средствата, предвидени за занимания по интереси в училищата ще се разходват от съответните общини. За настоящата година е приета "Програма на дейности и изяви за стимулиране на занимания по интереси на учениците от Община Дупница", за чието реализиране са предвидени 13 687 лв.

Две фирми с интерес за проектиране на инсталация за битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня

След консултации на отдел "Образование" към Община Дупница с училищата, в Програмата са включени дейности по приоритетите, определени от МОН: дигитална креативност, природни науки, математика, технологии, изкуства и култура, гражданско образование, екологично образование и здравословен начин на живот, спорт.

ОИЦ-Кюстендил организира информационна среща в Дупница

Съгласно програмата предстои на 45 ученици и учители да посетят Природонаучния музей в София на 19 април. По повод Деня на книгата и авторското право - 23 април, в Заседателната зала на Община Дупница ще се проведе среща с Мария Лалева - писател и поет, автор на нашумялата книга "Живот в скалите". Мероприятието е предвидено за ученици от средните ученици.

В рамите на 2019 година са предвидени 18 различни събития за учениците, сред които "Бързи, смели, сръчни" за ученици в първи клас, поход "По стъпките на Ботев", градски първенства по шах и футбол, математическо състезание, изложби и други.