ОИЦ Кюстендил
ОИЦ Кюстендил
В Кръглата зала в сградата на Община Дупница, във вторник от 10:30 часа ще се състои информационна среща, на която екипът на ОИЦ-Кюстендил ще представи актуални възможности за кандидатстване пред представители на неправителствения сектор.

Форум за предприемачеството в Кюстендил

Ще бъдат дадени и разяснения за възможностите на Схемата за малки инициативи в рамките на Програма „Фонд Активни граждани България“, по която могат да кандидатстват неправителствени организации, в т.ч. и читалища, регистрирани като ЮЛНЦ.
 
Силен интерес към възможности за финансиране на проекти на гражданския сектор

От 11:30 часа ще бъдат разяснени условията на две отворени процедури: „Умения“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., по която работодатели могат да кандидатстват за повишаване квалификацията на заети и безработни лица и процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., допустими кандидати по която са малки и средни предприятия от определени сектори.
 
Поканени за участие са всички заинтересовани лица. Предварителна регистрация не е необходима.