Форум предприемачество
Форум предприемачество
Информационно-мотивационно събитие ще се проведе на 3 април в Парк Хотел Кюстендил от 13:00 до 18:00 часа.

Силен интерес към възможности за финансиране на проекти на гражданския сектор

Участниците, напълно безплатно, ще получат ценна информация по въпроси, засягащи темите за предприемачество, самостоятелна заетост, тайните на успеха и преодоляване на страховете. Лектори ще бъдат успешни предприемачи, които ще споделят своя опит - положителен или отрицателен, често допускани грешки и добри практики в областта.

Участниците в събитието в последствие ще имат възможност да се включат  в безплатни седемдневни обучения по предприемачество и индивидуални консултации за стартиране на самостоятелна дейност. Сдружение „Български икономически форум“ подпомага фирма Мобиконсулт 2009 ЕООД в изпълнението на проект "Развитие на предприемаческия капацитет в Югозападна България", изпълняван по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

ОИЦ- Кюстендил ще разясни Програма Фонд Активни граждани България

Проектът е насочен предимно към неактивни, вкл. учащи, и безработни лица. Целта е да повиши капацитета, знанията и уменията на лицата от целевата група, с цел насърчаване на предприемачеството и стартирането на самостоятелна стопанска дейност.

Изпълнява се за период от 15 месеца и включва дейности за информиране и мотивиране, организиране и провеждане на обучения и консултантски и менторски услуги в областта на предприемачеството, които ще бъдат изпълнени в градовете София, Перник, Благоевград и Кюстендил.