/ Община Дупница
Две са подадените оферти за обществената поръчка за техническа помощ за проектиране и изграждане на инсталация за компостиране и за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня. Прогнозната стойност е 250 000 лева, а срокът за изпълнение е 2 години.

Акция по почистване на замърсени участъци на територията на Кюстендил и района около града

Комисия с председател зам.-кметът на Община Дупница Олга Китанова отвори днес документите на "Еврофонд кънсълтинг" ЕООД- София и "Лайънс Електроникс България" ЕООД също от София.

Отваряне на оферти
Община Дупница

Комисията продължава работа по проверката на документите и ще обяви дата и час за второто си открито заседание, на което ще бъдат отворени ценовите предложения на участниците.
 
Община Дупница