/ Маргарита Петрова
„Екоресурс - Р” ще продължи да извършва дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване. Конкурсната комисия предлага на кмета на община Дупница да подпише договор именно с нея. В обявената обществена поръчка се яви само тази фирма.

Една фирма иска да чисти боклука в Дупница

В момента тече срок за обжалване на решението на комисията. Договорът с фирмата ще бъде за 2 години, а сумата до 2 420 000 лв. за двете години. Освен да събира битовите отпадъци, фирмата трябва да събира и транспортира едрогабаритните отпадъци, строителните и растителните такива, да почиства уличните кошчета, както и да извършва машинно метене и миене на територии за обществено ползване.

За събирането на битови отпадъци, новият изпълнител по договора на обществената поръчка е длъжен да достави и разположи за своя сметка, в срок до 10 работни дни от сключване на договора за обществена поръчка, минимум следните съдове за смет 1500 броя метални съдове с обем 1.1 куб. м. и 1200 броя метални съдове с обем 0.11 куб. м.

Все още не са внесени проектите за изграждане на Центъра за преработка на неопасни отпадъци

За събирането на ЕГО, строителни и растителни отпадъци, изпълнителят по договора е длъжен да достави на разположение в материално-техническата си база общо 10 бр. метални съдове за отпадъци с обем 4 куб.м.

Фирмата трябва да разполага и с 10 специализирани автомобила, като 2 от тях да са предназначени за извозване на боклука до кв. "Филиповци", трябва да разполага и с техника за миене на улиците, машинно метен и миене на съдовете за смет. Фирмата ще трябва да разположи и контейнери за събиране на строителните отпадъци, това е новия елемент, който ще залегне в договора.

На старото сметище с разрешение на РИОСВ има гондола, в която се претоварва боклука и от там вече се извозва до столицата.
Дарик- Кюстендил