/ Маргарита Петрова, Дарик
Една фирма подаде документи за участие в обществената поръчка с предмет "Събиране и транспортиране на битовите отпадъци от населените места с организирано сметосъбиране в Община Дупница, събиране и транспортиране на ЕГО, строителни и растителни отпадъци, почистване на улични кошчета, машинно метене и миене на територии за обществено ползване на територията на Община Дупница".

Все още не са внесени проектите за изграждане на Центъра за преработка на неопасни отпадъци

В открита процедура днес, Комисия с председател зам.кметът Крум Милев отвориха документите на участника, като след проверка на документите и техническите изисквания дали са спазени ще обяви дата за отваряне на ценовата им оферта, ако бъдат допуснати.

Община Дупница търси фирма за сметосъбиране и сметоизвозване

Срокът на поръчката е 24 месеца, а прогнозната стойност 2 420 000 лева
. Фирмата, която извършва дейността сега всъщност е единствения кандидат да продължи да работи по сметосъбирането и сметоизвозването в общината.

1273 заявления за освобождаване от такса смет в Дупница

Провеждането на процедура се налага заради изтичане на сегашния договор. Граждани сигнализират обаче, че повече от седмица около част контейнерите стоят неизхвърлени отпадъци. Миналата година, след спечелването на обществената поръчка стана ясно, че фирмата ще трябва да почиства и около съдовете за смет.

От Община Дупница увериха, че и тези отпадъци ще бъдат почистени, след като вече са разрешени технически проблеми, които е имала фирмата.
Дарик- Кюстендил