/ netinfo
Договора на фирмата, която сега извършва сметосъбирането и сметоизвозването в община Дупница беше за една година и изтича, което наложи обявяването на нова процедура по избор на фирма.

Този път договора ще бъде за две години. Това означава, че общината се отказва изцяло от намерението си сама да организира дейностите по събиране и извозване на отпадъци, каквато идея съществуваше преди повече от година, заедно с намерението и сама да се справя със зимното поддържане. Сега община Дупница ще търси нова фирма, която в следващите две години да чисти града и селата.

Заложената сума е 2 420 000 лв., за двете години, при 820 000 лв. заложени миналата година за една година. Увеличението най-вероятно се дължи на увеличението за транспортни разходи. Както е известно от 1 януари старото сметище е затворено, а отпадъците се извозват до столицата. От там друга фирма ги транспортира до други две площадки.

1273 заявления за освобождаване от такса смет в Дупница

Освен да събира битовите отпадъци фирмата, която ще спечели обществената поръчка трябва да събира и транспортира едрогабаритните отпадъци, строителните и растителните такива, да почиства уличните кошчета, както и да извършва машинно метене и миене на територии за обществено ползване.

За събирането на битови отпадъци, новият изпълнител по договора на обществената поръчка е длъжен да достави и разположи за своя сметка, в срок до 10 работни дни от сключване на договора за обществена поръчка, минимум следните съдове за смет:

1500 броя метални съдове с обем 1.1 куб. м. и 1200 броя метални съдове с обем 0.11 куб. м. За събирането на ЕГО, строителни и растителни отпадъци, Изпълнителят по договора на обществената поръчка е длъжен да достави на разположение в материално-техническата си база общо 10 бр. метални съдове за отпадъци с обем 4 куб.м. Фирмата трябва да разполага и с 10 специализирани автомобила, като 2 от тях да са предназначени за извозване на боклука до кв. "Филиповци", трябва да разполага и с техника за миене на улиците, машинно метен и миене на съдовете за смет.

На старото сметище с разрешение на РИОСВ има гондола, в която се претоварва боклука и от там вече се извозва до столицата. Колко са кандидатите да извършват почистването на общината ще стане ясно на 10 август.